Prawnik to bardzo prestiżowy zawód. Kojarzy się z dużymi zarobkami i dostojnym ubiorem osób, które wykonują tę pracę. Wielu młodych ludzi z tych powodów myśli o tym, by zostać prawnikiem, ale niewielu nadaje się, by wykonywać tę profesję. Niemało osób albo rezygnuje jeszcze przed rozpoczęciem studiów prawniczych, albo w trakcie, gdyż są przytłoczone ilością materiału, jakiego trzeba się nauczyć. Prawnik musi mieć ogromną wiedzę na temat różnych przepisów. Nie ułatwia też fakt dobrym prawnikiem też to, że aktów prawnych jest bardzo dużo i często są one niezwykle skomplikowane. A więc zawód prawnika nie bez powodu jest uważany za elitarny. By zostać prawnikiem, trzeba ukończyć studia prawnicze oraz mieć tytuł magistra prawa. Tak naprawdę dla większości absolwentów ukończenie studiów to dopiero początek. Większość decyduje się na zrobienie aplikacji, na przykład sędziowskiej.

Czym po tych całych trudach tak naprawdę zajmuje się prawnik?

Bardzo wieloma rzeczami, ale można wymienić kilka głównych kwestii. Jurysta może zajmować się udzielaniem porad prawnych w sytuacjach takich jak na przykład dziedziczenie czy rozwód. Prawnik również może pomagać w przyrządzaniu umów albo sprawdzać dokumenty, czy aby na pewno są zgodne z prawem.

Jeśli prawnik zdecyduje się na zrobienie aplikacji, może zostać adwokatem, notariuszem, sędzią, radcą prawnym, prokuratorem, komornikiem, kuratorem lub legislatorem. I tak adwokat zajmuje się doradzaniem w zakresie prawa, opracowywaniem projektów aktów prawnych, ale również reprezentuje swoich klientów przed sądami i urzędami.

Notariusz zajmuje się sporządzaniem aktów notarialnych i dokonuje innych czynności notarialnych. Sędzia zajmuje się między innymi wydawaniem wyroków. Radca prawny głównie świadczy różnego rodzaju pomoce prawne, czyli na przykład udziela porad prawnych, opiniuje umowy lub sporządza opinie prawne. Prokurator zajmuje się wykrywaniem i ściganiem przestępców. Prowadzi on analizy dowodów, kontroluje przebieg śledztwa oraz odpowiada za przesłuchiwanie sprawców.

Komornik głównie wykonuje egzekucje sądowe, a oprócz tego na przykład zabezpiecza roszczenia czy zajmuje się spisem inwentarza. Kurator przeprowadza rozmowy ze swoimi podopiecznymi. Pomaga im oraz pomaga, a także opiniuje i pisze sprawozdania z ich postępów. Legislator zajmuje się sporządzaniem tekstów aktów prawnych oraz może pomagać w pisaniu tekstów uchwał. Jak widać prawnik w zależności od swoich kompetencji może wykonywać bardzo wiele różnych prac i jego co do wyboru pracy możliwości są praktycznie nieograniczone.