Upadłość firmy, to niestety zjawisko, które w biznesie jest na porządku dziennym. Upadłość niekoniecznie może oznaczać nieprawidłowe zarządzanie czy brak popytu, ale jest często wynikiem sytuacji losowych, takich jak niewypłacalni klienci czy partnerzy. Dlatego właśnie każdy przedsiębiorca powinien posiadać podstawową wiedzę na temat kwestii prawnych i formalności związanych z ogłoszeniem upadłości firmy.

Upadłość likwidacyjna czy układowa?

Przedsiębiorca, który wpadł w kłopoty finansowe i jest zmuszony ogłosić upadłość powinien złożyć odpowiedni wniosek o upadłość. Tutaj pojawia się ważne pytanie, czy ma to być upadłość likwidacyjna czy może układowa. Każda z upadłości niesie za sobą inne konsekwencje dla przedsiębiorstwa.  W przypadku upadłości likwidacyjnej, cały majątek przedsiębiorstwa zostaje wyprzedany a z pozyskanych w ten sposób środków spłacane są wszystkie długi przedsiębiorcy. Taka firma oczywiście nie ma prawa dalej funkcjonować. Natomiast w przypadku upadłości układowej podejmowana jest próba restrukturyzacji przedsiębiorstwa, aby pod odpowiednim dozorem uprawnionych osób firma spłacała wierzycieli. Restrukturyzacja polega na pozbyciu się części majątku na rzecz długów i redukcji kosztów. Przy podjęciu upadłości układowej bardzo często udaje się uratować firmę przed całkowitym upadkiem. 

Upadłość firmy a kwestie prawne

Wniosek o upadłość należy złożyć do sądu w przeciągu 30 dni od momentu wystąpienia ku temu odpowiednich przesłanek prawnych. Podstawy prawne do złożenia takiego wniosku są wówczas, kiedy przedsiębiorca utraci zdolność do wykonywania swoich zobowiązań finansowych i jeżeli opóźnienie w wykonaniu tych zobowiązań przekracza 3 miesiące. Złożenie wniosku nie oznacza natychmiastowej upadłości. Postępowanie upadłościowe w sądzie może trwać nawet do kilku miesięcy. W wyjątkowych przypadkach, jeśli zobowiązania przedsiębiorcy wynikają z przyczyn od niego niezależnych, sąd może umorzyć część długów i podjąć próbę ratowania przedsiębiorstwa.

Wniosek o upadłość jest dla każdego przedsiębiorcy ostatecznością. Jeśli jednak tracimy płynność finansową a zobowiązania z miesiąca na miesiąc rosną, należy przemyśleć złożenie takiego wniosku, choćby o upadłość układową. Odpowiednie decyzje sądu mogą pomóc nawet uratować firmę i przetrwać ciężki czas.

Dodatkowe informacje: https://www.krp-ks.pl/zakres-uslug/prawo-upadlosciowe-restrukturyzacyjne/

Inne warte uwagi artykuły:

https://www.aegee.pl/co-robi-radca-prawny/