Prawo jazdy to dokument uprawniający do prowadzenia — kierowania pojazdem mechanicznym. By takie prawo jazdy otrzymać, należy zdać pozytywnie egzamin państwowy. Który odbywa się w ośrodku ruchu drogowego. Przygotowaniem do egzaminu jest odbycie kursu na prawo jazdy. Prowadzonego przez instruktorów z uprawnieniami. I to do szkoły nauki jazdy należy się udać. I zapisać na kurs, który trwa ok. 60 dni. Dzieli się na dwie części. Kurs teoretyczny i praktyczny. Najpopularniejszym kursem jest kurs na prawo jazdy kategorii B.

Jak zdobyć prawo jazdy? Krok po kroku.

Krok pierwszy — badanie lekarskie.

W pierwszej kolejności należy dopełnić formalności związanych z wykonaniem badania lekarskiego. Takie badanie wykonuje lekarz. Potwierdza ono, że możesz prowadzić pojazdy mechaniczne. I nie ma przeciwwskazań medycznych. Po takim badaniu możesz otrzymać adnotacje, że pojazd możesz prowadzić tylko w okularach.

Lekarza możesz znaleźć sam. Również możesz zapytać o niego w szkole nauki jazdy. Wiele ośrodków szkoleniowych z lekarzami współpracuje. Koszt badania lekarskiego to 200 zł. To stała kwota.

Krok drugi — nadanie numeru PKK.

Po otrzymaniu zaświadczenia lekarskiego należy złożyć wniosek o wydanie numeru PKK — Profil Kursanta Kierowcy. Taki wniosek składa się w Wydziale Komunikacji, zgodnie z miejscem zamieszkania. Do wniosku należy dołączyć fotografię. Powinna ona być wykonana odpowiednio do prawa jazdy. Kiedy otrzymamy numer PKK, możemy udać się do szkoły jazdy, by na kurs prawa jazdy się zapisać.

Krok trzeci — wybór szkoły jazdy i zapis na kurs.

Po dopełnieniu formalności możemy udać się do wybranej szkoły nauki jazdy. Szkołę warto wybrać na podstawie lokalizacji, opinii i oferty. W każdej szkole kurs jest podzielony na dwa etapy:

  • kurs teoretyczny – 30 godzin
  • kurs praktyczny – 30 godzin

Koszt kursu średnio wynosi 1300 zł, w zależności od oferty. Można również skorzystać z wykupienia dodatkowych godzin jazdy. Co na pewno pomoże nabrać wprawy w prowadzeniu samochodu. Po ukończeniu kursu zdaje się egzamin wewnętrzny. Który jest potwierdzeniem zdobytej wiedzy podczas nauki.

Krok czwarty — egzamin państwowy na prawo jazdy.

Na egzamin państwowy zapisuje się w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu drogowego (WORD). Tu również egzamin jest podzielony na część praktyczną i teoretyczną. By móc zaliczyć część praktyczna należy zaliczyć pozytywnie teorię.

Krok piąty — odbiór prawa jazdy.

Jeśli nasz egzamin na prawa jazdy zostanie zaliczony, możemy być dumni. Jednak nie oznacza to, że po egzaminie wrócimy do domu, prowadząc samochód. Po zaliczeniu egzaminu należy wieść opłatę urzędową w kwocie 100,50 zł. Bez niej nie odbierzemy dokumentu uprawniającego nas to prowadzenia pojazdów mechanicznych. Na prawo jazdy oczekuje się około 10 dni.